AKTUALITY:

Vítězi soutěže o nejlepší práci autorů do 35 let se stali:

Sekce postery: 
Jakub Papík, student 3.ročníku bakalářského studia,Katedra bologických a biochemických věd, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Sekce přednáška:
Mgr. Lucie Škorpíková, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno

Cenu Dalibora Novotného získala:
Mgr. Lucie Škorpíková, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno


Zpráva o průběhu 12. ročníku konference RANK 2016 bude uveřejněna v čísle 1/2016 informačního bulletinu FONS, celé znění naleznete zde.


Zahájili jsme přípravy dalšího ročníku konference RANK 2017.Konference RANK slouží jako fórum pro předávání praktických poznatků a zkušeností především z rutinního provádění analýzy, a to jak humánního tak i extrahumánního genomu. Probíhá pravidelně na přelomu ledna a února již od roku 2005 a stala se tak tradičním setkáním českých a slovenských odborníků na problematiku analýzy nukleových kyselin molekulárně biologickými postupy. Konference je zařazována do oficiálního kalendáře akcí garantovaných výborem
České společnosti klinické biochemie při ČLS JEP.

12. ročník konference RANK se uskutečnil 3. a 4. února 2016 v prostorách hotelu Zlatá Štika v Pardubicích.

Pořadatelé:
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
MeDiLa spol. s r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice

Spolupráce:
Univerzita Pardubice, FChT, Katedra biologických a biochemických věd

Organizační výbor konference:
Ing. František Štumr, Ph.D. - předseda
Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. †
Doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
PharmDr. Lenka Plíšková
RNDr. Jaroslav König
Ing. Barbara Štumrová
Ivana Králová, DiS
Šárka Novotná

Odborný garant konference:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

© 2013   MeDiLa spol. s r. o.