AKTUALITY:

Konference RANK  2017 se uskuteční 18.-19.1.2017 tradičně v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích.

Zpráva o průběhu 12. ročníku konference RANK 2016 byla uveřejněna v čísle 1/2016 informačního bulletinu FONS, celé znění naleznete na adrese http://www.bulletinfons.cz/12016/zezivota4.pdf.

PROGRAM KONFERENCE
Organizační výbor vypsal pro ročník 2017 tematické okruhy, které naleznete v sekci Program konference.

CENA DALIBORA NOVOTNÉHO
Opět vypisujeme soutěž o nejlepší práci autorů do 35ti let. Celkový vítěz této soutěže obdrží cenu Dalibora Novotného.
Do této soutěže zařadíme všechny autory mladší 35ti let v případě, že nám poskytnou informaci o roku narození v přihlášce. Vyhodnocení provede komise jmenovaná organizačním výborem. Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny.

Důležité termíny:
od 19. září 2016 začíná příjem individuálních i firemních přihlášek
do 17. října 2016 je třeba přihlásit ústní sdělení nebo poster (název, autoři)
do 21. listopadu 2016 je třeba zaslat abstrakta ústních sdělení i posterů
do 9. prosince 2016 bude oznámen konečný program konference RANK 2017Konference RANK slouží jako fórum pro předávání praktických poznatků a zkušeností především z rutinního provádění analýzy, a to jak humánního tak i extrahumánního genomu. Probíhá pravidelně na přelomu ledna a února již od roku 2005 a stala se tak tradičním setkáním českých a slovenských odborníků na problematiku analýzy nukleových kyselin molekulárně biologickými postupy. Konference je zařazována do oficiálního kalendáře akcí garantovaných výborem
České společnosti klinické biochemie při ČLS JEP.

13. ročník konference RANK se uskuteční 18. a 19. ledna 2017 v prostorách hotelu Zlatá Štika v Pardubicích.

Pořadatelé:
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
MeDiLa spol. s r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice

Spolupráce:
Univerzita Pardubice, FChT, Katedra biologických a biochemických věd

Organizační výbor konference:
Ing. František Štumr, Ph.D. - předseda
Doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
PharmDr. Lenka Plíšková
RNDr. Jaroslav König
Mgr. Margita Bartková
Ing. Barbara Štumrová
Ivana Králová, DiS
Šárka Novotná

Odborný garant konference:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

© 2013   MeDiLa spol. s r. o.